E-reçete yazmayan doktorun ilacını eczane vermeyecek | Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

E-reçete yazmayan doktorun ilacını eczane vermeyecek