İlaç sanayinin 2023 ihracat hedefi 16 milyar dolar | Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

İlaç sanayinin 2023 ihracat hedefi 16 milyar dolar